Opposition als Lebensform. Dissidenz in der DDR, der ČSSR und in Polen

Alexander von Plato, Tomáš Vilímek, Piotr Filipowski, Joanna Wawrzyniak

Kniha představuje životní příběhy disidentů z Československa, východního Německa a Polska, srovnává jejich osudy, cíle a vzájemnou reflexi. Alexander von Plato se věnuje především východoněmecké opozici a jejímu vývoji v letech 1949 až 1949 a sleduje rovněž roli představitelů východoněmeckých nezávislých skupin v roce 1989 a během následného znovusjednocení. Tomáš Vilímek analyzuje rozmanité aspekty cesty do disentu v obou zemích a popisuje vzájemné kontakty a spolupráci. Polští autoři přispěli biografickou studií o opozičních aktivitách v Poznani. Studie obsahují rovněž několik desítek kratších medailonků a rozsáhlejších životopisných skic jednotlivých představitelů opozice ve zkoumaných zemích, se kterými autoři realizovali životopisné rozhovory. Publikace je jedním z výsledků mezinárodního projektu Das andere Osteuropa. Dissens in Politik und Gesellschaft, Alternativen in der Kultur.

PLATO, Alexander von – VILÍMEK, Tomáš – FILIPKOWSKI, Piotr – WAWRZYNIAK, Joanna. Opposition als Lebensform: Dissidenz in der DDR, der ČSSR und in Polen. Münster: LIT Verlag, 2013. 596 S. Das andere Osteuropa. ISBN 978-3-643-11183-8.

Opposition als Lebensform. Dissidenz in der DDR, der ČSSR und in Polen

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Thematic webs

Basket