Solidarita napříč hranicemi. Opozice v ČSSR a NDR po roce 1968

Tomáš Vilímek

Kniha se zaměřuje téma disentu normalizační éry ve srovnání situace ve dvou sousedních státech sovětského bloku, Československa a NDR. Jaké byly „cesty do disentu“ v ČSSR a NDR? Jaké informace o sobě disidenti měli, jaké společné akce plánovali a uskutečnili, do jaké míry se jim podařilo navázat spolupráci, která šla napříč hranicemi? Co věděli východoněmečtí opozičníci o činnosti Charty 77 a jiných projevech nezávislého myšlení v ČSSR? Co naproti tomu věděli představitelé československé opozice o činnosti východoněmeckých nezávislých aktivit? Jakým způsobem probíhala vzájemná komunikace a jaký měla konkrétní dopad na pokusy o vzájemnou spolupráci disentu i na kontakty k většinové společnosti? Kniha odpovídá na tyto a mnohé další otázky za využití bohatého materiálu rozhovorů s předními osobnostmi opozičního života v obou zemích.

VILÍMEK, Tomáš. Solidarita napříč hranicemi: opozice v ČSSR a NDR po roce 1968. Praha: Vyšehrad, 2010. 383 s. Moderní dějiny. ISBN 978-80-7429-030-5.

Solidarita napříč hranicemi. Opozice v ČSSR a NDR po roce 1968

Hide the content

Obsah 1Obsah 2

Hide the content

Thematic webs

Basket