Mocní? a Bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace

Miroslav Vaněk, Zdeněk Doskočil, Milan Otáhal, Jiří Petráš, Petra Schindler Wisten, Pavel Urbášek, Lukáš Valeš, Tomáš Vilímek, a kol.

Publikace přináší deset studií, jež navazují na dvoudílnou publikaci životopisných interview Vítězové? Poražení? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Autoři se v ní pokoušejí interpretovat z různých hledisek rozsáhlý materiál, který byl získán metodou orální historie v podobě rozhovorů s bývalými československými disidenty a předlistopadovými komunistickými funkcionáři. Interpretace rozhovorů nejsou pouhým převyprávěním či „přestylizováním“ sdělení, která historikové získali od jednotlivých narátorů. Jejich snahou není vyprávění disidentů a komunistických funkcionářů opravovat nebo usvědčovat je z vědomě či nevědomě sdělené nepravdy a ani se nepokoušejí z rozhovorů „vytěžit“ nějaké prvoplánové generalizace. Hlavním badatelským cílem zde shromážděných interpretací je dosáhnout hlubšího pochopení sledovaných událostí nebo příběhů, respektive pokusit se přiblížit ke „komplexnosti dění“ v naší nedávné historii.

VANĚK, Miroslav (ed.). Mocní? a Bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Praha: Prostor, 2006. 411 s. ISBN 80-7260-161-X.

Mocní? a Bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Other publications by the author(s)

Miroslav Vaněk

Zdeněk Doskočil

Milan Otáhal

Jiří Petráš

Petra Schindler Wisten

Pavel Urbášek

Lukáš Valeš

Tomáš Vilímek

Thematic webs

Basket