Svědectví o duchovním útlaku 1969–1970. Dokumenty. „Normalizace“ v kultuře, umění, vědě, školství a sdělovacích prostředcích

Milan Otáhal, Alena Nosková, Karel Bolomský

OTÁHAL, Milan – NOSKOVÁ, Alena – BOLOMSKÝ, Karel (eds.). Svědectví o duchovním útlaku 1969–1970: dokumenty: „normalizace“ v kultuře, umění, vědě, školství a masových sdělovacích prostředcích. Praha: Maxdorf, 1993. 148 s. Historia Nova, sv. 2. ISBN 80-85800-14-4.

Svědectví o duchovním útlaku 1969–1970. Dokumenty. „Normalizace“ v kultuře, umění, vědě, školství a sdělovacích prostředcích

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Thematic webs

Basket