Obyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence

Miroslav Vaněk, Zdeněk Doskočil, Pavel Mücke, Milan Otáhal, Hana Pelikánová, Jiří Petráš, Petra Schindler Wisten, Pavel Urbášek, a kol.

Publikace je založena na analýze a interpretaci více než stovky rozhovorů a zabývá se klíčovou otázkou, jak prožívali a vnímali dobu před rokem 1989 „obyčejní lidé“ žijící v tehdejším Československu. Interdisciplinární badatelský tým složený ze zástupců několika generací se z různých pohledů zabývá mj. otázkami dějin reprezentací, studiem života jednotlivých profesních skupin či sociálních struktur, problematikou všedního dne a každodennosti, regionálními dějinami nebo tématy ze soudobé historické sémiotiky. Dvanáct interpretačních studií (svazek 1) je doplněno souborem  čtyř desítek redigovaných rozhovorů (svazky 2 a 3) a v neposlední řadě také kolekcí jedinečných dokumentárních snímků fotografa Jindřicha Štreita. Kolektivní monografie ve svém celku neaspiruje na komplexní a definitivní výklad období zejména sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, chce však přispět k oživení a změně nahlížení na doposud spíše jen černobíle vnímaný obraz tohoto období našich dějin.

VANĚK, Miroslav (ed.). Obyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. mlčící většiny: životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Praha: Academia, 2009. 1876 s. Historie. ISBN 978-80-200-1791-8.

Obyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligenceObyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligenceObyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence

Hide the content

Obsah 1Obsah 2

Hide the content

Hide the content

Obsah 1Obsah 2

Hide the content

Other publications by the author(s)

Miroslav Vaněk

Zdeněk Doskočil

Pavel Mücke

Milan Otáhal

Hana Pelikánová

Jiří Petráš

Petra Schindler Wisten

Pavel Urbášek

Thematic webs

Basket