Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace

Miroslav Vaněk, Lenka Krátká, Hana Bortlová Vondráková, Jiří Hlaváček, Pavel Mücke, Radek Diestler, Přemysl Houda, Martin Franc, Petra Schindler Wisten, Lukáš Valeš

Kolektivní monografie zabývající se dějinami tzv. normalizace a transformace představuje osudy a vzpomínky mužů a žen vykonávajících několik zdánlivě „obyčejných“ profesí. V podobě interpretačních studií kniha zachycuje zkušenosti příslušníků tzv. silových složek (armáda, bezpečnost/policie, hasiči), zaměstnanců (především žen) pracujících ve službách (pohostinství, maloobchod, zdravotnictví) i v tzv. svobodných profesích (zde na příkladu výtvarných umělců a umělkyň). Stranou nezůstali ani příslušníci hospodářského a dílem také kulturního managementu a v neposlední řadě ti, jejichž osudy jsou spojeny s agrárním sektorem a světem venkova.

VANĚK, Miroslav – KRÁTKÁ, Lenka (eds.). Příběhy (ne)obyčejných profesí: česká společnost v období tzv. normalizace a transformace. Praha: Karolinum, 2014. 541 s. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-2813-4.

Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace

Hide the content

Obsah 1Obsah 2

Hide the content

Other publications by the author(s)

Miroslav Vaněk

Lenka Krátká

Hana Bortlová Vondráková

Jiří Hlaváček

Pavel Mücke

Přemysl Houda

Martin Franc

Petra Schindler Wisten

Lukáš Valeš

Thematic webs

Basket