Turistická odysea. Krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 1989

Pavel Mücke, Lenka Krátká

The collective monograph tries to propose the general, but comprehensive outline of Czechoslovak travelling and tourism contemporary history since 1945 till 1989, accompanied by several case studies, which are aimed to the specific topics of travelling/tourism domain (like tourist movement, history of ČEDOK travel agency, trade union recreations, week-end housing, regional tourism, communist elites recreations etc.)

MÜCKE, Pavel – KRÁTKÁ, Lenka (eds.). Turistická odysea: krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 1989. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2018. 669 s. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-4055-6.

Turistická odysea. Krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 1989

Hide the content

Obsah 1Obsah 2

Hide the content

Other publications by the author(s)

Pavel Mücke

Lenka Krátká

Thematic webs

Basket