Opozice a společnost po roce 1948

Oldřich Tůma, Tomáš Vilímek, Karel Jech, Karel Kaplan, Milan Otáhal

Předkládaná kniha obsahuje čtyři studie, které přibližují rozmanité aspekty společenského vývoje v letech 1945 až 1989. Věnuje se trojjedinému vztahu opozice, společnosti a moci, přičemž prvním dvěma je věnována hlavní pozornost. Květa Jechová se ve své studii o mateřství v reálném socialismu zabývá problematikou respektování mateřské role ženy při budování socialismu, přibližuje práci interrupčních a státních populačních komisí, sleduje činnost ženských organizací i každodenní problémy žen-matek v období tzv. normalizace. Karel Kaplan přispěl studií, která analyzuje důvody, průběh a dopady sloučení sociální demokracie s Komunistickou stranou Československa. Milan Otáhal předkládá – na základě orálně-historického výzkumu pracoviště – interpretační studii o životě dělníků v normalizačním období. Vztahu opozice a společnosti, vzájemné reflexi a společenskému zakotvení opozičního postoje se věnuje studie Tomáše Vilímka, který se opírá o samizdatové texty, oficiální i nezávislé výzkumy veřejného mínění před rokem 1989 a v neposlední řadě i o vlastní rozhovory a výsledky jiných projektů orální historie.

TŮMA, Oldřich – VILÍMEK, Tomáš (eds.). Opozice a společnost po roce 1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2009. 224 s. Česká společnost po roce 1945, sv. 6. ISBN 978-80-7285-122-5.

Opozice a společnost po roce 1948

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Other publications by the author(s)

Oldřich Tůma

Tomáš Vilímek

Karel Jech

Karel Kaplan

Milan Otáhal

Thematic webs

Basket