Rudolf Battěk: Deník 1989

Rudolf Battěk, Tomáš Vilímek, Michaela Tučková, Marek Suk

330 Kč

Buy

Deníkové záznamy sociologa, filozofa a politika Rudolfa Battěka (1924–2013) poskytují jedinečný vhled do zákulisí československého opozičního prostředí, které na konci osmdesátých let prodělalo mimořádně dynamický vývoj. Oproti sedmdesátým letům, kdy v něm působilo několik stovek lidí, narostl jejich počet v roce 1989 do tisíců. Záznamy přinášejí množství cenných informací o schůzkách představitelů Hnutí za občanskou svobodu a dalších nezávislých iniciativ, popisují vznik a následnou distribuci samizdatových periodik a doplňují pohled na důležité události roku 1989. Dávají však nahlédnout i do specifické proměny disentu v politickou opozici a přinášejí mnoho poznatků k průběhu „roku zázraků“ 1989. Předkládaná publikace se skládá z rozsáhlé úvodní studie, ve které jsou klíčové tematické segmenty deníku komparovány s archivními materiály státněbezpečnostní a opoziční provenience, s pamětnickými rozhovory a relevantní odbornou literaturou. Jádrem práce je samotný kritický přepis deníkových záznamů se základním poznámkovým aparátem a řadou oprav a doplnění. Nedílnou součást knihy představuje Battěkův životopis a biografický heslář s bezmála sedmi sty jmény, který obsahuje základní životopisné údaje, stručný popis profesní činnosti, informace o případném pobytu ve vězení či o členství v různých nezávislých iniciativách.

BATTĚK, Rudolf – VILÍMEK, Tomáš (ed.) – TUČKOVÁ, Michaela (ed.) – SUK, Marek (ed.). Rudolf Battěk: Deník 1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, v. v. i., 2020. 532 s. Svědectví o době a lidech, sv. 12. ISBN 978-80-7285-243-7.

Rudolf Battěk: Deník 1989

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Thematic webs

Basket