Architekti dlouhé změny. Expertní kořeny postsocialismu v Československu (1980–1995)

Adéla Gjuričová, Michal Kopeček, Petr Roubal, Matěj Spurný, Tomáš Vilímek

Kolektivní monografie výzkumných pracovníků ÚSD (Adéla Gjuričová, Michal Kopeček, Petr Roubal, Matěj Spurný a Tomáš Vilímek) nabízí originální pohled na dobu pozdní komunistické diktatury, demokratické revoluce roku 1989 a počátky budování liberální demokracie a kapitalismu v Československu, resp. v České republice. Věnuje se analýze expertních forem vládnutí a jejich legitimizaci před rokem 1989, resp. přenosu expertního vědění a praktik politicko-sociálního řízení v době obnovování demokratického řádu. Autoři vycházejí z premisy, že to, co se nazývá „neoliberální vládnutí“, bylo umožněno nikoli jen importem západních politických a kulturních vzorců, nýbrž také řadou intelektuálních, mentálních i sociokulturních kontinuit s dobou pozdního socialismu. Tyto předpoklady a hypotetické kontinuity v době trvání „dlouhé systémové změny“ let 1980–1995 jsou v centru pozornosti jednotlivých studií věnovaných právní vědě, sociologii, urbanistice, environmentalistice, psychoterapii a podnikovému managementu a teorii řízení.

KOPEČEK, Michal (ed.). Architekti dlouhé změny: Expertní kořeny postsocialismu v Československu (1980–1995). Praha: Argo, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2019. 368 s. ISBN 978-80-257-2808-6 (Argo), 978-80-7308-914-6 (FF UK), 978-80-7285-224-6 (ÚSD).

Architekti dlouhé změny. Expertní kořeny postsocialismu v Československu (1980–1995)

Hide the content

Obsah 1Obsah 2

Hide the content

Other publications by the author(s)

Adéla Gjuričová

Michal Kopeček

Petr Roubal

Matěj Spurný

Tomáš Vilímek

Thematic webs

Basket