Opozice, moc, společnost 1969–1989. Příspěvek k dějinám „normalizace“

Milan Otáhal

OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost 1969–1989: příspěvek k dějinám „normalizace“. Praha: Maxdorf, 1994. 124 s. Historia Nova, sv. 6. ISBN 80-85800-12-8.

Opozice, moc, společnost 1969–1989. Příspěvek k dějinám „normalizace“

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Thematic webs

Basket