Milan Otáhal

Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu – životopisná vyprávění

Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu – životopisná vyprávění

Miroslav Vaněk, Milan Otáhal, Pavel Mücke

Druhé a rozšířené vydání knihy (původně vydáno 1999) vedle analýzy a interpretace...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2019

Česká společnost v 70. a 80. letech. Sociální a ekonomické aspekty

Česká společnost v 70. a 80. letech. Sociální a ekonomické aspekty

Oldřich Tůma, Tomáš Vilímek, Lenka Kalinová, Květa Jechová, Milan Otáhal

Kniha publikuje čtyři studie vztahující se především k poslednímu dvacetiletí...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2012

Opoziční proudy v české společnosti 1969–1989

Opoziční proudy v české společnosti 1969–1989

Milan Otáhal

Po dlouholetém výzkumu autor předkládá souhrnnou monografii o opozičním hnutí...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2011

Historie prožité minulosti. K šedesátinám Oldřicha Tůmy

Historie prožité minulosti. K šedesátinám Oldřicha Tůmy

Jiří Kocian, Milan Otáhal, Miroslav Vaněk

Sborník odborných studií byl sestaven u příležitosti životního jubilea významného...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2010      130 Kč

Obyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence

Obyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence

Miroslav Vaněk, Zdeněk Doskočil, Pavel Mücke, Milan Otáhal, Hana Pelikánová, Jiří Petráš, Petra Schindler Wisten, Pavel Urbášek, a kol.

Publikace je založena na analýze a interpretaci více než stovky rozhovorů a...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2009

Opozice a společnost po roce 1948

Opozice a společnost po roce 1948

Oldřich Tůma, Tomáš Vilímek, Karel Jech, Karel Kaplan, Milan Otáhal

Předkládaná kniha obsahuje čtyři studie, které přibližují rozmanité aspekty...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2009

Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945

Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945

Oldřich Tůma, Tomáš Vilímek, Milan Otáhal, Květa Jechová, David Weber, Martin Franc

Publikace vycházející v edici Česká společnost po roce 1945 představuje pět...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2008

Mocní? a Bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace

Mocní? a Bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace

Miroslav Vaněk, Zdeněk Doskočil, Milan Otáhal, Jiří Petráš, Petra Schindler Wisten, Pavel Urbášek, Lukáš Valeš, Tomáš Vilímek, a kol.

Publikace přináší deset studií, jež navazují na dvoudílnou publikaci životopisných...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2006

Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968–1989

Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968–1989

Milan Otáhal

Česká historiografie, zabývající se obdobím normalizace, se dosud zaměřovala...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2003

Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu. Životopisná vyprávění

Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu. Životopisná vyprávění

Milan Otáhal, Miroslav Vaněk

Kniha zachycuje životní příběhy stovky aktérů listopadové revoluce 1989 a...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 1999

Čas demokratické iniciativy 1987–1990. Sborník dokumentů

Čas demokratické iniciativy 1987–1990. Sborník dokumentů

Milan Otáhal, Růžena Hlušičková

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 1993

Thematic webs

Basket