Pražské jaro 1968: občanská společnost – média – přenos politických a kulturních procesů

Oldřich Tůma, Markéta Devátá

Publikace přináší studie sedmnácti evropských badatelů analyzující historii liberalizace a resuscitace občanské společnosti v Československu během Pražského jara z perspektiv přesahujících čistě národní rámec. Zaměřují se na vzájemný vliv mezi procesy v Československu a paralelně probíhajícími změnami v západních společnostech, zejména s ohledem na západoněmecké a francouzské studentské hnutí. Věnují pozornost přímým kontaktům aktérů z Východu a Západu, jejich vzájemnému vnímání, transferům idejí a konceptů a neopomíjejí ani hranice překračující účinky popkultury a konzumu.

TŮMA, Oldřich – DEVÁTÁ, Markéta (eds.). Pražské jaro 1968: občanská společnost – média – přenos politických a kulturních procesů = Civil society, the mass media, and the transfer of political and cultural processes in the „Prague Spring“ 1968 = Der Prager Früling 1968: Zivilgesellschaft – Medien – Politische und kulturelle Transferprozesse. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2011. 229 s. České křižovatky evropských dějin, sv. 4. ISBN 978-80-7285-119-5.

Pražské jaro 1968: občanská společnost – média – přenos politických a kulturních procesů

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Other publications by the author(s)

Oldřich Tůma

Markéta Devátá

Thematic webs

Basket