Konec nadějím a nová očekávání. K dějinám české společnosti 1969–1993

Lenka Kalinová

Kniha zkoumá sociální dějiny do roku 1989 s přesahem do prvních let transformace. První část se zabývá masovými protesty obyvatelstva, zvláště dělnictva, odborů a mládeže proti obnově starých pořádků, souvislostmi jejich útlumu v dalších letech a rozvoje opozičního hnutí. Hlavní část práce obsahuje kritickou analýzu sociálních poměrů „normalizované“ společnosti v oblasti pracovních a příjmových vztahů, způsobu života, sociálního zabezpečení, zdravotního a vzdělávacího systému. Změny vnějších podmínek a jejich ideová reflexe v 80. letech, politická krize uvnitř země a v sovětském bloku urychlily erozi systému a jeho pád. Ovlivnily i charakter přechodu k demokracii a první kroky ekonomické transformace.

KALINOVÁ, Lenka. Konec nadějím a nová očekávání: k dějinám české společnosti 1969–1993. Praha: Academia, 2012. 396 s. Historie. ISBN 978-80-200-2043-7.

Konec nadějím a nová očekávání. K dějinám české společnosti 1969–1993

Hide the content

Obsah 1Obsah 2Obsah 3

Hide the content

Thematic webs

Basket