Československá cesta k demokracii. Chronologie událostí 1985–1989

Jiří Suk, Jaroslav Cuhra, František Koudelka

Stručná chronologie sleduje cíl připomenout přesný časový sled událostí, v nichž se podle názoru jejích sestavovatelů zrcadlí dynamika konfliktu dvou základních protagonistů doby – KSČ a zárodků občanské společnosti v letech 1985-1989.

SUK, Jiří – CUHRA, Jaroslav – KOUDELKA, František. Československá cesta k demokracii: chronologie událostí 1985–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 86 s. Demokratická revoluce v Československu 1989: Studijní materiály, sv. 1. ISBN 80-85270-92-7.

Československá cesta k demokracii. Chronologie událostí 1985–1989

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Other publications by the author(s)

Jiří Suk

Jaroslav Cuhra

František Koudelka

Thematic webs

Basket