Československo-vatikánská jednání 1968–1989

Jaroslav Cuhra

130 Kč

Buy

Studie je prvním komplexním pokusem o uchopení tématu vyjednávání mezi československými a vatikánskými zástupci o podmínkách života katolické církve v normalizačním Československu. Vychází jednak z dostupné literatury (včetně memoárů státního tajemníka Vatikánu kardinála Agostino Casaroliho), jednak z dosud nepublikovaných archivních materiálů, zvláště z provenience KSČ a StB.

CUHRA, Jaroslav. Československo-vatikánská jednání 1968–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001. 270 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 34. ISBN 80-7285-008-3.

Československo-vatikánská jednání 1968–1989

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Thematic webs

Basket