Církevní politika KSČ a státu v letech 1969–1972

Jaroslav Cuhra

90 Kč

Buy

Původní (a dobovým přístupem k pramenům podmíněná) studie se soustředí na vykreslení proměny vztahů komunistického režimu k církvím v Československu po pražském jaru, se snahou zachytit postupné omezování relativní svobody církví a jejich nové podmaňování státním dozorovým aparátem.

CUHRA, Jaroslav. Církevní politika KSČ a státu v letech 1969–1972. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 107 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 32. ISBN 80-85270-84-6.

Církevní politika KSČ a státu v letech 1969–1972

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Thematic webs

Basket