PhDr. Helena Nosková, CSc.

Assignment:
Department of Global Conflicts and their Consequences, Research Group for Minority Studies

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
noskova@usd.cas.cz

Telephone:
257 286 349, 603 824 370

Odborné curriculum:

Badatelské zaměření:

Zahraniční stáže:

Výzkumné projekty:

Pedagogická činnost:

Osobní bibliografie:

Monografie

Kolektivní monografie

Kapitoly v kolektivních monografiích

Články a studie v odborných časopisech a sbornících (výběr)

Členství ve vědeckých radách a komisích:

Thematic webs

Basket