Paměť – národ – menšiny – marginalizace – identity I

Blanka Soukupová, Helena Nosková, Petr Bednařík

Společná monografie českých, slovenských a polských antropologů, historiků, sociologů je věnována funkci paměti v procesu formování národní (národnostní) identity. Současně otevírá problém marginalizace druhého a dopadů této marginalizace na identitu (národní, národnostní).

SOUKUPOVÁ, Blanka – NOSKOVÁ, Helena – BEDNAŘÍK, Petr (eds.). Paměť – národ v menšiny – marginalizace – identity I. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013. 261 s. Urbánní studie. ISBN 978-80-87398-43-2.

Paměť – národ – menšiny – marginalizace – identity I

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík