Arizace české kinematografie

Petr Bednařík

Publikace se zabývá problematikou německého ovládnutí české kinematografie procesem arizace v letech 1938–1945. Autorova pozornost je proto především zaměřena na majetkové změny v rámci české kinematografie. Velký prostor věnoval charakteristikám německých arizátorů, jejich českých pomocníků a židovských podnikatelů a tvůrců působících v českém filmu až do začátku okupace. Součástí knihy je i popis situace v období druhé republiky, kdy českou kinematografii postihla první vlna antisemitismu a problematika protižidovských filmů.

BEDNAŘÍK, Petr. Arizace české kinematografie. Praha: Karolinum, 2003. 153 s. ISBN 80-246-0619-4.

Arizace české kinematografie

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík