Doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.

Assignment:
Department of Global Conflicts and their Consequences, Research Group on the History of Czechoslovak Society, Research Group for Cold War Studies

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
smetana@usd.cas.cz

Telephone:
257 286 374; 724 348 930

Studium:

Stipendia, zahraniční stáže, ocenění:

Odborná praxe:

Badatelské zaměření:

Výzkumné projekty:

Pedagogická činnost:

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy – Institut mezinárodních studií, 1998-2000  kurzy:

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy – Institut mezinárodních studií, od zimního semestru 2004 – kurzy:

Účast na mezinárodních konferencích:

Členství v redakčních radách a komisích:

Knižní publikace:

Studie a rozsáhlejší texty:

Editorská činnost:

Časopis Soudobé dějiny – ediční příprava tematických bloků:

Časopis Dějiny a současnost – ediční příprava tematických bloků:

Popularizační činnost:

Poskytnuté rozsáhlejší rozhovory:

Thematic webs

Basket