Československá vojenská zahraniční služba v letech 1939–1945

Zlatica Zudová Lešková, Petr Hofman

Sborník představuje patnáct příspěvků z mezinárodní konference věnované problematice působení čs. vojenských a leteckých atašé, vojenských zmocněnců, styčných důstojníků a čs. vojenských misí u spojeneckých armád v letech druhé světové války. Publikaci doplňuje edice dokumentů.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica – HOFMAN, Petr (eds.). Československá vojenská zahraniční služba v letech 1939–1945: sborník studií. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2008. 388 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 43. ISBN 978-80-7285-105-8.

Československá vojenská zahraniční služba v letech 1939–1945

Hide the content

Obsah 1Obsah 2

Hide the content

Thematic webs

Basket