Dunkerque 1944–1945. Ztráty Československé samostatné obrněné brigády během operačního nasazení ve Francii

Petr Hofman, Zdenko Maršálek

Podrobná analýza lidských ztrát Československé samostatné obrněné brigády v průběhu jejího nasazení při obléhání německé posádky francouzského přístavu Dunkerque (říjen 1944 – květen 1945) je prvním publikačním výstupem, který vychází z dlouhodobého projektu zpracování úplné databáze vojáků čs. vojenských jednotek v zahraničí a krajanů ve spojeneckých armádách za druhé světové války. Základ textu tvoří životopisné portréty padlých, zemřelých a nezvěstných příslušníků brigády, nabízející potřebnou sondu do prostředí válečného exilu. Medailonům předcházejí odborné studie zabývající se podstatnými faktory, jež limitovaly organizaci i plány předpokládaného bojového nasazení jak československých pozemních jednotek na Západě, tak i dalších vojenských formací exilových reprezentací. Příslušné pasáže se proto věnují komparaci s polskou, belgickou, nizozemskou a norskou exilovou armádou, shodnými rysy i odlišnostmi v jejich utváření i během působení na frontě. Popsány jsou i širší strategické a operační úvahy spojeneckých velitelů, které nakonec ovlivnily nasazení brigády u Dunkerque. Další kapitoly zkoumají konkrétní bojovou činnost a její efektivitu, problematiku spojeneckých formací, podřízených v tomto prostoru čs. velení, pozornost je věnována okolnostem smrti čs. vojáků, systému pohřbívání ve frontové linii, značení hrobů a péči o ně. Zjištěné údaje umožňují předložit zajímavou statistiku, ale jsou bohatě zdokumentovány také obrazovým materiálem, dobovými snímky a dokumenty i zachycením současného stavu hrobů, hřbitovů a míst někdejších bojů.

HOFMAN, Petr – MARŠÁLEK, Zdenko. Dunkerque 1944–1945: ztráty Československé samostatné obrněné brigády během operačního nasazení ve Francii. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. Paměť války: Čechoslováci 1939-1945. 575 s. ISBN 978-80-7422-119-4.

Dunkerque 1944–1945. Ztráty Československé samostatné obrněné brigády během operačního nasazení ve Francii

Hide the content

Obsah 1Obsah 2Obsah 3

Hide the content

Thematic webs

Basket