PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Assignment:
Research Group for Minority Studies

Address:
Externí spolupracovník

E-mail:
bednarik@usd.cas.cz

Telephone:
257 286 349

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Členství v institucích a komisích

Grantové a výzkumné projekty

Zahraniční pobyty, stáže, stipendia 

Monografie:

Ediční činnost:

Kapitoly v monografiích:

Původní práce v recenzovaných sbornících a časopisech:

Statě ve sbornících:

Recenze, zprávy:

Konference a workshopy

Thematic webs

Basket