Doc. PhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D.

Assignment:
Department of Political History, Research Group on the History of the Communist Party of Czechoslovakia, Research Group for Cold War Studies

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
vilimek@usd.cas.cz

Telephone:
257 286 363

Odborné curriculum

Badatelské zaměření

Zahraniční pobyty a nadace

Výzkumné projekty

Pedagogická činnost

Osobní bibliografie

A) Vědecké monografie (individuální a kolektivní)

B) Kapitoly v monografiích

C) Původní práce v odborných časopisech

D) Ostatní publikace (výběr)

a) popularizační

b) recenze

c) překlady

E) Podklady k výstavám

Ocenění

Různé

Thematic webs

Basket