Doc. PhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D.

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Zahraniční pobyty a nadace:

Grantové a výzkumné projekty:

Členství v institucích a komisích:

Ocenění:

Monografie:

Kapitoly v monografiích:

Články a studie (výběr):

Recenze, zprávy (výběr):

Překlady:

Konference a workshopy (výběr):

 Výstavy:

Thematic webs

Basket