Doc. PhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D.

Zařazení:
II. Člověk, identita, prostor

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
vilimek@usd.cas.cz

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Zahraniční pobyty a nadace:

Grantové a výzkumné projekty:

Členství v institucích a komisích:

Ocenění:

Monografie:

Kapitoly v monografiích:

Články a studie (výběr):

Recenze, zprávy (výběr):

Překlady:

Konference a workshopy (výběr):

 Výstavy:

Tematické weby

Košík