Návrat Čechů z Volyně. Naděje a skutečnost let 1945–1954

Helena Nosková

NOSKOVÁ, Helena. Návrat Čechů z Volyně: naděje a skutečnost let 1945–1954. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 165 s. Studijní materiály Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Návrat Čechů z Volyně. Naděje a skutečnost let 1945–1954

Hide the content

Obsah 1Obsah 2

Hide the content

Thematic webs

Basket