Reemigrace Čechů a Slováků z Jugoslávie, Rumunska a Bulharska 1945–1954

Helena Nosková, Jana Váchová

NOSKOVÁ, Helena – VÁCHOVÁ, Jana. Reemigrace Čechů a Slováků z Jugoslávie, Rumunska a Bulharska: 1945–1954. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2000. 297 s. Studijní materiály Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Reemigrace Čechů a Slováků z Jugoslávie, Rumunska a Bulharska 1945–1954

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Other publications by the author(s)

Helena Nosková

Jana Váchová

Thematic webs

Basket