Nezveřejněné projevy prezidenta Beneše. Rok 1946. Část 1

Jiří Kocian, Jana Váchová

Dvoudílný soubor vybraných dokumentů Nezveřejněné projevy prezidenta Beneše: rok 1946 byl koncipován především jako studijní pomůcka pro specialisty a zájemce z řad odborníků, kteří se zabývají osobností prezidenta Beneše či studují dějiny Československa v letech 1945–1948. Zachycuje a ukazuje v autentické dobové podobě prezidentův politický program z dosud méně známé stránky. Projevy či jejich záznamy jsou přetištěny v původní – autentické – psané i formální podobě bez dalších edičních či jazykových úprav. Byly chronologicky seřazeny, pouze u některých byla dohledána a doplněna jejich datace. První svazek tohoto souboru pak přináší 47 dokumentů zachycující projevy dr. Beneše z období od konce prosince 1945 do konce září 1946.

KOCIAN, Jiří – VÁCHOVÁ, Jana (eds.). Nezveřejněné projevy prezidenta Beneše: rok 1946. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995. 213 s. Studijní materiály výzkumného projektu Československo 1945–1967, sv. 3.

Nezveřejněné projevy prezidenta Beneše. Rok 1946. Část 1

Hide the content

Obsah 1Obsah 2Obsah 3

Hide the content

Other publications by the author(s)

Jiří Kocian

Jana Váchová

Thematic webs

Basket