Český a slovenský komunismus 1921–2011

Jan Kalous, Jiří Kocian

Hlavním záměrem publikace je prezentovat širší odborné veřejnosti i dalším zájemcům výsledky současného historického výzkumu vybraných aspektů historie českého a slovenského komunismu, komunistické strany, ale také vztahu společnosti k této ideologii. Jednotliví autoři se pokusili přispět k analýze a zhodnocení českého a slovenského komunismu a představit ho (stejně jako Komunistickou stranu Československa a její dceřinou slovenskou organizaci) ve dvou základních časových a historických etapách. Jejich studie potvrzují, že český a slovenský komunismus je podstatným a v mnoha ohledech tragickým obdobím nedávné minulosti Československa. Jsou cenným příspěvkem k poznání komunismu jako systému a svébytného mezinárodního fenoménu zejména ve druhé polovině 20. století.

KALOUS, Jan – KOCIAN, Jiří (eds.). Český a slovenský komunismus: 1921–2011. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2012. 459 s. ISBN 978-80-7285-156-0.

Český a slovenský komunismus 1921–2011

Hide the content

Obsah 1Obsah 2Obsah 3

Hide the content

Other publications by the author(s)

Jiří Kocian

Thematic webs

Basket