Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Sv. 8

Jiří Kocian, Jaroslav Pažout, Jakub Rákosník

350 Kč

Buy

Třetí kolektivní monografie z projektu Komunistická strana Československa a bolševismus se v první části zaměřuje na období před získáním mocenského monopolu komunistickou stranou v únoru 1948 a obsahuje studie věnované jejímu obrazu v lidoveckém tisku druhé poloviny 30. let na příkladu publicistiky Lidových listů, odrazu propagandy Kominterny v ilegálním tisku ostravských komunistů na počátku druhé světové války, levicovým mládežnickým organizacím na Moravě v protinacistickém odboji, osudu německých komunistů v Československu v prvních dvou poválečných letech a působení Alexeje Čepičky ve funkci předsedy Místního národního výboru v Kroměříži v letech 1945–1947. Druhá část zahrnuje články zaměřené na dílčí témata z dějin KSČ v době, kdy byla stranou vládnoucí. Texty se zde zabývají vnitrostranickým vývojem Komunistické strany Slovenska od roku 1948 do začátku 60. let, situací v Jihomoravském krajském výboru KSČ v Brně v letech 1967–1968 a vztahům mezi KSČ a východoněmeckou Jednotnou socialistickou stranou Německa v letech 1969–1989. Je zde též poprvé publikován projev Gustáva Husáka na aktivu funkcionářů KSČ z obvodu Prahy 9 v závodě ČKD v Praze-Vysočanech 31. května 1969, který předznamenal nástup tzv. normalizace.

KOCIAN, Jiří – PAŽOUT, Jaroslav – RÁKOSNÍK, Jakub (eds.). Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Dokořán, 2011. 326 s. ISBN 978-80-7285-152-2 a 978-80-7363-504-6.

Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Sv. 8

Hide the content

Obsah 1Obsah 2

Hide the content

Other publications by the author(s)

Jiří Kocian

Jaroslav Pažout

Jakub Rákosník

Thematic webs

Basket