Museli pracovat pro Říši. Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech druhé světové války

Stanislav Kokoška, Zdeňka Kokošková, Jaroslav Pažout

KOKOŠKA, Stanislav – KOKOŠKOVÁ, Zdeňka – PAŽOUT, Jaroslav. Museli pracovat pro Říši: nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech druhé světové války. Praha: Státní ústřední archiv, 2004. 175 s. ISBN 80-86712-15-X.

Museli pracovat pro Říši. Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech druhé světové války

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Other publications by the author(s)

Stanislav Kokoška

Zdeňka Kokošková

Jaroslav Pažout

Thematic webs

Basket