Prag im Mai 1945. Die Geschichte eines Aufstandes

Stanislav Kokoška

Kniha je věnována vojenským a politickým souvislostem Pražského povstání. V první části autor sleduje genezi myšlenky ozbrojeného povstání a podává obraz domácího odbojového hnutí včetně jeho spolupráce s československou exilovou vládou a spojeneckými složkami, které poskytovaly materiální pomoc odbojovým skupinám v zemích okupované Evropy. Analogická pozornost je věnována okupační moci, ať už jde o souhrn bezpečnostních opatření snažících se zamezit vypuknutí nepokojů, nebo o politické plány K. H. Franka, který viděl východisko z kritické situace v obsazení českých zemí americkými jednotkami. Rovněž průběh povstání sám je interpretován v kontextu mezinárodní politiky a spojeneckých vojenských operací probíhajících na sklonku druhé světové války.

KOKOŠKA, Stanislav. Prag im Mai 1945: die Geschichte eines Aufstandes. Göttingen: V&R unipress, 2009. 315 s. Berichte und Studien. ISBN 978-3-89971-540-8.

Prag im Mai 1945. Die Geschichte eines Aufstandes

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Thematic webs

Basket