Albert Pražák. Politika a revoluce. Paměti

Albert Pražák, Stanislav Kokoška, Miloš Zelenka

Dosud nepublikovaný vzpomínkový text významného literárního historika a předsedy Revoluční české národní rady Alberta Pražáka (1880–1956), nazvaný Politika a revoluce (1949), vychází v kritickém vydání, doplněn literárněvědnou a historickou předmluvou a fotografickou přílohou. Paměti zajímavým způsobem zachycují intelektuální a duchovní atmosféru meziválečného Československa a protektorátního období. Z čistě historického hlediska představují – kromě osvětlení Pražákovy biografie – jednak text originální pramenné hodnoty, dokumentující zejména přípravy a průběh Pražského povstání v květnu 1945, jednak esteticky koncipovanou literaturu faktu na pomezí věcného a krásného písemnictví, která pesimistickou linii Pražákova subjektivního životního osudu „nepolitického politika“ konfrontuje s tíživou realitou dobových událostí a s přesnou charakteristikou konkrétních osobností.

PRAŽÁK, Albert – KOKOŠKA, Stanislav (ed.) – ZELENKA, Miloš (ed.). Politika a revoluce: paměti. Praha: Academia, 2004. 254 s. ISBN 80-200-1199-4.

Albert Pražák. Politika a revoluce. Paměti

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Thematic webs

Basket