Praha v květnu 1945. Historie jednoho povstání

Stanislav Kokoška

Kniha Stanislava Kokošky předkládá moderní, na archivním materiálu založené zpracování tématu, skrytého dlouhá léta pod pavučinou mýtů a ideologie. Autor příběh Pražského povstání důsledně tematizoval a pomohl tím čtenáři zorientovat se v často rozporuplném úsilí hlavních aktérů povstání: Američanů, Sovětů, Ruské osvobozenecké armády, České národní rady i vojenského velení povstání.

KOKOŠKA, Stanislav. Praha v květnu 1945: historie jednoho povstání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 277 s. Válka a mír v moderní době. ISBN 80-7106-740-7.

Praha v květnu 1945. Historie jednoho povstání

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Thematic webs

Basket