Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody

Zdeňka Kokošková, Jiří Kocian, Stanislav Kokoška

Publikace zahrnuje texty referátů, které byly předneseny v průběhu stejnojmenné vědecké konference, pořádané ve dnech 24. a 25. května 2005 Národním archivem a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR u příležitosti 60. výročí ukončení druhé světové války. Editoři ve sborníku předkládají celkem 50 příspěvků. Obsah sborníku je rozčleněn tematicky, podle sekcí odrážejících dilematický charakter roku 1945, který obnovenému československému státu přinesl vskutku radikální změny. Čtyři oddíly tak z různých pohledů sledují například zahraničně politické otázky, dynamiku proměn v politickém systému nové republiky a jejich důsledky, problematiku poválečných migrací, zejména vysídlení německého etnika, a také rozličné formy společenské reflexe války. Text je doplněn údaji o autorech a anglickými résumé.

KOKOŠKOVÁ, Zdeňka – KOCIAN, Jiří – KOKOŠKA, Stanislav (eds.). Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody: sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války. Praha: Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. 419 s. ISBN 80-86712-32-X.

Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody

Hide the content

Obsah 1Obsah 2

Hide the content

Other publications by the author(s)

Zdeňka Kokošková

Jiří Kocian

Stanislav Kokoška

Thematic webs

Basket