Odsunutí hrdinové. Faksimilová edice dokumentů

Zdeňka Kokošková, Jaroslav Pažout

Tematická edice připravená v rámci projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu, přináší rozmanité typy písemných pramenů, jakými jsou plakáty, letáky, vyhlášky, úřední zprávy, průkazy, novinové články, soukromá podání apod.

KOKOŠKOVÁ, Zdeňka – PAŽOUT, Jaroslav (eds.). Odsunutí hrdinové: faksimilová edice dokumentů = Abgeschobene Helden: Faksimile-Dokumentenedition. Praha: Národní archiv, 2008. 56 s. ISBN 978-80-86712-66-6.

Odsunutí hrdinové. Faksimilová edice dokumentů

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Other publications by the author(s)

Zdeňka Kokošková

Jaroslav Pažout

Thematic webs

Basket