Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Sv. 6

Zdeněk Kárník, Jiří Kocian, Jaroslav Pažout, Jakub Rákosník

350 Kč

Buy

První kolektivní monografie z projektu Komunistická strana Československa a bolševismus (v návaznosti na výstupy projektu Dějiny KSČ a radikálního socialismu vedeného prof. Zdeňkem Kárníkem) je rozdělena do dvou částí. První, zaměřená na období do konce druhé světové války, obsahuje studie věnované postoji komunistické strany k otázce sjednocení levice před VII. kongresem Kominterny konaném v roce 1935, vlivu sovětské propagandy na utváření obrazu Sovětského svazu v meziválečném Československu, dětství a studentským letům Alexeje Čepičky a represím vůči slovenským komunistům v letech 1939–1943. Do druhé „poválečné“ části pak byly zařazeny texty zabývající se rivalitou mezi komunistickou stranou a sociální demokracií v letech 1945–1948, sítí vazeb a způsoby vyjednávání v poúnorové komunistické straně na příkladu kontaktů mezi funkcionáři Krajského výboru KSČ v Brně a Okresního výboru KSČ Brno I v letech 1948–1952, převzetím sovětského modelu sociální správy v Československu v letech 1950–1956 a kulturní politikou vedení strany v letech 1962–1966.

KÁRNÍK, Zdeněk – KOCIAN, Jiří – PAŽOUT, Jaroslav – RÁKOSNÍK, Jakub (eds.). Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Dokořán, 2009. 269 s. ISBN 978-80-7285-142-3 a 978-80-7363-350-9.

Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Sv. 6

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Other publications by the author(s)

Zdeněk Kárník

Jiří Kocian

Jaroslav Pažout

Jakub Rákosník

Thematic webs

Basket