Nejcitlivější místo režimu. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných očima svých členů

Petr Blažek, Jaroslav Pažout

Kniha obsahuje přepis diskuse historiků Petra Blažka a Jaroslava Pažouta s šestadvaceti členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) z roku 2007. Diskuse byla rozdělena do čtyř tematických celků. První byl věnován okolnostem vzniku VONS a jeho působení do zásahu moci proti jeho členům v květnu 1979. Druhý pak praktickému působení výboru a organizaci jeho práce. Třetí blok byl zaměřen na represi režimu proti členům výboru, závěrečná část pak byla orientována na působení VONS po roce 1989. Součástí knihy je kromě dokumentů a fotografií i CD nosič obsahující edici všech čísel časopisu Informace o Chartě 77 (Infoch) od roku 1978 do roku 1992.

BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav. Nejcitlivější místo režimu: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných pohledem svých členů (diskusní setkání 19. října 2007). Praha: Pulchra, 2008. 143 s. ISBN 978-80-904015-2-5.

Nejcitlivější místo režimu. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných očima svých členů

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Other publications by the author(s)

Petr Blažek

Jaroslav Pažout

Thematic webs

Basket