Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Sv. 7

Jiří Kocian, Jaroslav Pažout, Jakub Rákosník

350 Kč

Buy

Druhá kolektivní monografie z projektu Komunistická strana Československa a bolševismus je rozdělena do dvou kapitol. První přináší tři studie: politologickou studii o funkci voleb a volební praxi v komunistickém Československu, studii o prvních letech Výborů žen zřizovaných při místních národních výborech v roce 1952 jako výraz snahy komunistické strany o novou formu „ženského hnutí“ a analýzu problematického vztahu vedení KSČ k sovětské reformní politice v letech 1985–1989. Druhá, obsáhlejší část zahrnuje pět studií slovenských autorů o organizačních aspektech vývoje KSS v letech 1939–1943, o Komunistické straně Slovenska v letech 1945–1948, o podílu KSS a Slovenska na formování první a druhé ekonomické reformy v 50. a 60. letech, o kontroverzním postoji prezidenta republiky a prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného ke KSS v letech 1963–1967 a o situaci v Komunistické straně Slovenska od porážky Pražského jara do nástupu reformního vedení Sovětského svazu v polovině 80. let.

KOCIAN, Jiří – PAŽOUT, Jaroslav – RÁKOSNÍK, Jakub (eds.). Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Dokořán, 2010. 333 s. ISBN 978-80-7285-147-8 a 978-80-7363-440-7.

Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Sv. 7

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Other publications by the author(s)

Jiří Kocian

Jaroslav Pažout

Jakub Rákosník

Thematic webs

Basket