Zpravodaj grantového projektu Komunistická strana Československa a bolševismus. Sv. 2

Jaroslav Pažout, Jana Váchová

PAŽOUT, Jaroslav – VÁCHOVÁ, Jana (eds.). Zpravodaj grantového projektu Komunistická strana Československa a bolševismus. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2009. 53 s. Dostupné z www.dejinyksc.usd.cas.cz.

Other publications by the author(s)

Jaroslav Pažout

Jana Váchová

Thematic webs

Basket