Němečtí odpůrci nacismu v Československu. Zpráva o výsledcích projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu

Jiří Kocian, Barbora Čermáková

Souhrnná zpráva o projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu, představuje cíle, metody a výsledky bádání o odpůrcích nacismu německé národnosti – politicky aktivních německých antifašistů (sociálních demokratů, komunistů, křesťanských sociálů, liberálů), ale také jednotlivců, kteří se nebáli ve svých každodenních postojích projevit „neprogramové“ antinacistické postoje či smýšlení. Zpráva v anotacích představuje různé formy prezentace výsledků projektu (knihy, filmy, vzdělávací programy) a přináší výběr z příspěvků ze závěrečné konference uspořádané v září 2008 v Ústí n. Labem.

KOCIAN, Jiří – ČERMÁKOVÁ, Barbora. Němečtí odpůrci nacismu v Československu: zpráva o výsledcích projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2009. 91 s. ISBN 978-80-7285-116-4.

Němečtí odpůrci nacismu v Československu. Zpráva o výsledcích projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Other publications by the author(s)

Jiří Kocian

Barbora Čermáková

Thematic webs

Basket