Květnový seminář ÚSD

Seminář se bude věnovat možnostem kulturněhistorického výzkumu zaměřeného na „svůdné“ stránky státního socialismu, které lákaly pozitivními vizemi budoucnosti a příslibem vyřešení zásadních problémů moderní společnosti. Jako hlavní host vystoupí Denisa Nečasová (FF MU Brno) s příspěvkem „Konstrukce nového socialistického člověka v poúnorovém Československu“, s komentáři Jiří Růžička (FLÚ AV ČR), Jaroslav Pinkas (ÚSTR) a Vítězslav Sommer (ÚSD AV ČR).

Detail

Published  24. 5. 2017

Květnový seminář k moderním židovským dějinám

Imre Kertész, the “Medium of Auschwitz”

Please accept our invitation to another session of our Modern Jewish History colloquia. Our guest speaker will be Clara Royer (CEFRES, Prague).

Detail

Published  20. 4. 2017

Magnesia litera pro Československé spartakiády

The annual book award Litera recognizes “Československé spartakiády”

Petr Roubal získal za svou monografii výroční knižní cenu Litera za naučnou literaturu 2017.

Detail

Published  19. 4. 2017

Plakáty ze španělské občanské války

Posters from the Spanish Civil War

Národní archiv a ÚSD zvou na výstavu plakátů z doby občanské války ve Španělsku.

Detail

Published  13. 3. 2017

Prague Forum for Romani Histories

Prague Forum for Romani Histories

Please see our new website www.romanihistories.usd.cas.cz.

Detail

Published  13. 2. 2017

Publications

Dopisy z Prahy 1939–1941

Dopisy z Prahy 1939–1941

Kateřina Čapková

Unikátní soubor rodinných dopisů obsahuje dosud nepublikované podrobnosti o...

Publication detail

Published 2017

Československo-jugoslávské vztahy v letech 1939–1941. Od zániku Československé republiky do okupace Království Jugoslávie

Československo-jugoslávské vztahy v letech 1939–1941. Od zániku Československé republiky do okupace Království Jugoslávie

Milan Sovilj

The present study deals with the very difficult Czechoslovak-Yugoslav relations immediately...

Publication detail

Published 2016

„O nový československý model socialismu.“ Edice dokumentů ke čtyřem interdisciplinárním vědeckým týmům při ČSAV a UK v 60. letech

„O nový československý model socialismu.“ Edice dokumentů ke čtyřem interdisciplinárním vědeckým týmům při ČSAV a UK v 60. letech

Jiří Hoppe, Markéta Škodová, Jiří Suk, Francesco Caccamo

Kritická edice dokumentů navazuje a doplňuje kolektivní monografii „O nový...

Publication detail

Published 2016      170 Kč

Journal

Soudobé dějiny 1-2 / 2016

Soudobé dějiny 1-2 / 2016

Československá cesta k socialismu?

Czechoslovak Road to Socialism?

Issue detail

Published 2016      176 Kč

Thematic webs

Basket