PhDr. Jiří Suk, Ph.D., DSc.

Assignment:
Department of the History of Ideas and Conceptual History, Parliaments in Transition Research Group, Research Group on the History of Post-Socialism

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
suk@usd.cas.cz

Telephone:
257 286 368

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání::

Ocenění:

Grantové a výzkumné projekty:

Zahraniční pobyty:

Členství v institucích a komisích:

Monografie:

Kapitoly v monografiích:

Edice dokumentů, studie k edicím, událostní chronologie:

Práce publikované v zahraničních odborných časopisech:

Práce publikované v domácích odborných časopisech:

Práce publikované v zahraničních sbornících:

Práce publikované v domácích sbornících:

Recenze a polemiky:

Slovníková hesla a orální historie:

Eseje k fotografickým publikacím:

Populárně naučné texty, dokumentární filmy, publicistika:

Rozhovory a debaty (výběr):

Konference a workshopy (výběr):

Thematic webs

Basket