Pozvání na akce ÚSD v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR

Den otevřených dveří

7. 11. od 10 do 18 hodin, Ústav pro soudobé dějiny (Vlašská 9, Praha 1)

Přednášky pro veřejnost

Ve znamení kladiva a pera

Jiří Kocian se zaměří na historii a vývoj Československé strany národně socialistické, založené v roce 1897 V. J. Klofáčem. Dozvíte se, že národní socialisté byli oporou demokratické meziválečné republiky a po roce 1948 se řada představitelů a členů ČSNS, včetně JUDr. Milady Horákové, stala obětí vykonstruovaných politických procesů. Po roce 1989 se objevily pokusy vrátit národně socialistickou stranu na výsluní české politiky, ale z mnoha důvodů nebyly úspěšné. Během přednášky se dozvíte proč.

8. 11. od 17 hodin, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (Smetanovy sady 2, Plzeň), rezervace zde.

Co to bylo Federální shromáždění

Adéla Gjuričová a Tomáš Zahradníček seznámí mladší posluchače s řadou zajímavých souvislostí z týmového výzkumu československého federálního parlamentu. Názorně ukáže Federální shromáždění jako plod pražského jara, jako socialistický parlament, jenž se vyznačoval ideálním zastoupením národností, žen, dělníků a dalších skupin, avšak nebyl demokratický. Vysvětlí, jaké změny se v něm děly od listopadu 1989 a jak se v něm Čechům a Slovákům pracovalo až do rozpadu společného státu.

9. 11. od 10 hodin, Ústav pro soudobé dějiny (Vlašská 9, Praha 1), rezervace zde.

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR

Největší vědecký festival v České republice zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Sedmnáctý ročník se uskuteční 6.–12. listopadu. Více na www.tydenvedy.cz/.

Tematické weby

Košík