A&U Talks: Praha a Bratislava mezi pozdním socialismem a kapitalismem

Galerie VI PER, Oddelenie architektúry SAV a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., zvou na A&U Talks: Praha a Bratislava mezi pozdním socialismem a kapitalismem. Akce se uskuteční 19. dubna 2024 od 18:00 v Galerii VI PER (Vítkova 2, Praha 8).

Prezentace tematického čísla časopisu Architektúra & urbanizmus – In Search of Postmodern City: Urban Changes and Continuities in East Central Europe between Late Socialism and Capitalism (1970–2000).

Jak vyprávět dramatický příběh metropolí středovýchodní Evropy na sklonku 20. století? Cestu zdejších měst od pozdního socialismu k restauraci kapitalismu můžeme rámovat jako příběh emancipace z područí rigidního centralistického plánování, nebo jako hledání východisek ze selhání modernistických utopií. Můžeme ale také hovořit o sebedestrukci urbanistické expertízy, vyprávět o postupném oslabení pozice architektů a zejména urbanistů, kteří vyklidili pole spontánnímu vývoji, laikům, politickým kompromisům a především neoliberální komodifikaci jako dominantnímu faktoru rozhodujícímu o vývoji měst v divokých devadesátých letech.

Aktuální tematické číslo časopisu Architektúra & urbanizmus se věnuje těmto a dalším otázkám. Editoři čísla Matěj Spurný a Petr Roubal z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Henrieta Moravčíková a Peter Szalay z Oddelania architektúry Historického ústavu SAV představí studie autorů a autorek z různých zemí střední Evropy a Balkánu uveřejněné v novém čísle časopisu. Především však budou diskutovat vlastní výzkumy transformace dvou hlavních měst bývalého Československa: Prahy a Bratislavy.

Tematické weby

Košík