CfP: mezinárodní konference „Orální historie v čase krizí“

Česká asociace orální historie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., si Vás dovolují vyzvat k přihlášení příspěvků na VII. mezinárodní konferenci České asociace orální historie s názvem ,,Orální historie v čase krizí“. Konference se uskuteční ve dnech 18.–19. února 2021 v budově Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (Pátkova 2137/5, Praha).

Přijímáme příspěvky z těchto tematických oblastí:

Vítáme zejména (nikoliv však výlučně) interdisciplinárně laděné příspěvky s teoretickou, metodologickou, etickou nebo praktickou reflexí kvalitativních výzkumů realizovaných za využití metody rozhovoru v období různých krizí (či výzkumy zaměřené na pamětnickou reflexi těchto krizí), obdobně jako výstupy z právě probíhajících nebo již ukončených studentských výzkumů a projektů využívajících metodu orální historie.

Anotace svých příspěvků zasílejte do 31. prosince 2020 prostřednictvím online přihlášky, kterou naleznete na https://1url.cz/@coha.

Konference se uskuteční prezenčně, online či hybridně s přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci. Konferenční poplatek se nehradí. Případné dotazy směřujte na e-mail info@coha.cz. Organizátoři konference si vyhrazují právo na výběr příspěvků. Rozhodnutí o přijetí příspěvků a podrobnější informace k průběhu konference budou účastníkům a účastnicím zaslány nejpozději do 4. ledna 2021. Vybrané příspěvky budou publikovány v recenzovaném periodiku.

Za organizační výbor konference Jiří Hlaváček (Česká asociace orální historie), Jana Wohlmuth Markupová (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy), Lucie Marková (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.).

Tematické weby

Košík