Čechoslováci v Norsku během druhé světové války

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., je vedoucí institucí v mezinárodním projektu zaměřeném na historii Čechů v Norsku během druhé světové války. Dalšími spolupracujícími subjekty jsou Muzeum války v Narviku (Narvik Krigsmuseum) a Norská vědeckotechnologická univerzita v Trondheimu (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU’s website). Projekt je podpořen Fondy EHP a Norska, v rámci programu Bilaterární spolupráce (č. projektu EHP-BFNU-OVNKM-3-132-01-2020, doba trvání 2020–2021).

Hlavním úkolem projektu je navázat mezinárodní spolupráci odborníků a institucí, věnujících se výzkumu druhé světové války. Bude zkoumat málo známé kapitoly československo-norských vztahů a formou odborných setkání, výstavy a publikačních výstupů je představí české a norské odborné i široké veřejnosti.

Během války se v Norsku ocitla řada Čechoslováků. V roce 1939 zde přechodné útočiště nalezlo několik stovek židovských uprchlíků. Češi a Slováci bojovali na norské půdě v řadách různých spojeneckých jednotek. Po okupaci Norska bylo do země posláno nejméně 1300 Čechů v rámci nuceného pracovního nasazení, především do okolí Trondheimu a Narviku. Více než 10 000 bývalých československých občanů (zvláště německého původu) sloužilo v Norsku v uniformě německého Wehrmachtu.

Vedoucím projektu je dr. Zdenko Maršálek, členy týmu jsou dr. Vendula Vlková Hingarová, prof. Hans Otto Frøland, dr. Gunnar D. Hatlehol, Eystein Markusson a Gaute Rønnebu. Projekt je hned na svém počátku velmi ztížen současnou pandemickou krizí, práce však i v těchto podmínkách započaly a mezinárodní kooperace se úspěšně rozvijí.

Tematické weby

Košík