CfP: Mezinárodní konference: Rozděleni, přesto stále spolu: Hranice v orálně-historické perspektivě

The English version of Call for Papers is available HERE.

Česká asociace orální historie, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Ústav etnologie a sociální antropologie SAV, v. v. i., a Katedra etnologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě vyzývají k přihlášení příspěvků na 8. mezinárodní konferenci České asociace orální historie s názvem „Rozděleni, přesto stále spolu: Hranice v orálně-historické perspektivě“, která se uskuteční ve dnech 9.–10. února 2023 v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě (Gondova ulice 2).

V roce 2023 si připomeneme 30. výročí rozdělení Československa a vzniku dvou samostatných států – České republiky a Slovenské republiky. Vítáme proto zejména (nikoliv však výlučně) interdisciplinárně laděné příspěvky s teoretickou, metodologickou, etickou nebo praktickou reflexí kvalitativních výzkumů realizovaných za využití metody orální historie v kontextu výzkumu hranic, a to ve všech možných významech tohoto slova. Záštitu nad konferencí převzal děkan Filozofické fakulty Univerzity Komenského prof. Marián Zouhar.

Anotace svých příspěvků zasílejte do 1. prosince 2022 prostřednictvím online přihlášky: https://1url.cz/@coha2023.

Konferenční poplatek: 800 Kč (pro členy COHA 400 Kč). Případné dotazy směřujte na e-mail info@coha.cz.

Organizátoři konference si vyhrazují právo na výběr příspěvků. Rozhodnutí o přijetí příspěvků a podrobnější informace k průběhu konference budou účastníkům a účastnicím zaslány nejpozději 20. prosince 2022. Vybrané příspěvky budou publikovány v recenzovaném periodiku.

Tematické weby

Košík