Devadesátky: Inventura politickohistorického výzkumu

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. pořádá pracovní setkání nad politickohistorickým výzkumem období 90. let. Setkání proběhne ve čtvrtek 7. 4. 2022 od 9.30 v Muzikologické knihovně Ústavu dějin umění AV ČR (Puškinovo nám. 9, Praha 6). Pozvánka ke stažení je k dispozici zde.

Program:

„Hodně či málo devadesátek?“
Lubomír Kopeček
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Kde končí soudobé dějiny (a nejen ty regionální)?
Lukáš Valeš
Fakulta právnická, Západočeská univerzita

Československo a Česko z mezinárodního odstupu
Jure Gašparič
Institut za novejšo zgodovino, Ljubljana

Bilance institucionálního výzkumu
Adéla Gjuričová
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Pro případnou účast na pracovní setkání je nutné se do 31. 3. 2022 registrovat na e-mailu lencesova@usd.cas.cz.

Workshop se koná s podporou MŠMT ČR, jako součást projektu „Parliamentary Cultures in Europe“ (Inter-Excellence LTV20005).

Tematické weby

Košík